Czas na egzaminy ósmoklasisty. Nie można ich nie zdać - INFO BAI
bai
info bai
katalog bai
gielda bai
Bai Andrzej Kurzawa

 
Poniedziałek, 22 lipca 2019
Wybierz miasto na mapie
Czas na egzaminy ósmoklasisty. Nie można ich nie zdać
Data dodania: 2019-04-15 12:28:12
Czas na egzaminy ósmoklasisty. Nie można ich nie zdać
Źródło zdjęcia: belchatow.pl
Pierwszy w historii polskiej oświaty egzamin ósmoklasisty.

Blisko pięciuset uczniów ostatnich klas szkół podstawowych rozpoczęło trzydniowy maraton egzaminacyjny. Przed ósmoklasistami sprawdziany z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Mimo trwającego od tygodnia strajku nauczycieli, w Bełchatowie działają w pełnych składach komisje egzaminacyjne co pozwala przeprowadzić sprawdziany w komfortowych dla uczniów warunkach.


W poniedziałek, 15 kwietnia, ruszył pierwszy w historii polskiej oświaty egzamin ósmoklasisty. Jest on konsekwencją reformy edukacji i wydłużenia nauki w szkołach podstawowych z sześciu do ośmiu lat. Egzamin jest obowiązkowy, przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. W Bełchatowie swoją wiedzę sprawdza 497 uczniów z 22 klas ósmych.

W pierwszy dzień egzaminu ósmoklasisty 2019 uczniowie mierzą się z językiem polskim.
. Egzamin rozpoczął się o godz. 9:00 i potrwa 120 minut. We wtorek, 16 kwietnia, uczniów czeka sprawdzian z matematyki. Na rozwiązanie zadań będą mieli 100 minut. Ostatni dzień egzaminu to sprawdzian z języka obcego nowożytnego. Każdy ósmoklasista musi wybrać ten język, którego uczy się w szkole podstawowej. Może to być: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, ukraiński lub włoski. Egzamin potrwa 90 minut. Na egzaminie ósmoklasisty uczeń może mieć przy sobie tylko długopis lub pióro z czarnym atramentem.

Arkusze rozwiązywane przez uczniów są kodowane. Będą je sprawdzać egzaminatorzy z okręgowych komisji. Jeśli uczeń z powodu choroby lub ważnych wypadków losowych nie przystąpił do egzaminu dzisiaj, będzie go pisał w drugim wyznaczonym terminie - 3, 4 i 5 czerwca.

Egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać, bo CKE nie określiła minimalnego progu punktów, jaki trzeba na nim uzyskać. Do egzaminu ósmoklasisty trzeba po prostu przystąpić. Jego wynik ma znaczenie w rekrutacji do szkoły średniej. Im wyższy wynik z egzaminu, tym większe szanse na to, że uczeń dostanie się do wybranego liceum ogólnokształcącego, czy technikum.

Źródło: belchatow.pl
Tagi: egzamin, ósmoklasisty, pierwszy,
go to top