Konsekwencje prawne nieodśnieżenia dachu - INFO BAI
bai
info bai
katalog bai
gielda bai
Bai Andrzej Kurzawa

 
Poniedziałek, 24 czerwca 2019
Wybierz miasto na mapie
Konsekwencje prawne nieodśnieżenia dachu
Data dodania: 2019-01-08 20:22:39
Konsekwencje prawne nieodśnieżenia dachu
Źródło zdjęcia: belchatow.pl
Właściciel bądź zarządca, który nie wywiąże się z obowiązku odśnieżania dachu może zostać ukarany mandatem. Można również wprowadzić natychmiastowy zakaz użytkowania obiektu.

Odśnieżanie dachu i usuwanie sopli należy do obowiązków właściciela nieruchomości. Za właścicieli są uważane nie tylko osoby czy firmy, które dysponują wyłącznym prawem własności, ale też współwłaściciele, użytkownicy wieczyści czy instytucje mające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu. Szczególną uwagę należy zwrócić na obiekty wielkopowierzchniowe (o powierzchni przekraczającej 2000 mkw.), m.in. hipermarkety, hale targowe i sportowe oraz magazyny.

Zima to czas obfitujący w ekstremalne warunki pogodowe – od śnieżyc i ostrego mrozu po intensywne roztopy. Właściciele nieruchomości i zarządcy posesji winni zadbać o zdrowie i życie mieszkańców.
.

Konstrukcje dachowe są tak projektowane, aby uniknąć zagrożenia obciążenia śniegiem, które uwzględnia się już na etapie projektowania dachu. Jego wielkość obliczana jest na podstawie, m.in. wielkości, kształtu czy stopnia pochylenia połaci dachowych. Znaczenie ma również bliskość sąsiednich budynków, ukształtowanie terenu, a także miejscowe warunki klimatyczne.

Ile waży śnieg? Czy zagraża bezpieczeństwu?

Ciężar śniegu ulega zmianom. W okresie odwilży nawet kilkucentymetrowa warstwa śniegu robi się ciężka i często zamienia się w lód. Jeden metr kwadratowy śniegu o grubości 15 cm może ważyć 50 kg.


Każdy dach ma inną dopuszczalną pokrywę śnieżną, która może na nim zalegać. Aby ją oszacować potrzebne są indywidualne wyliczenia, które zależą od wielu czynników. Do obliczeń można więc stosować średnie orientacyjne wartości ciężaru objętościowego śniegu podane w w normie obowiązującej w Polsce.

Przyjmuje się średni ciężar:

• świeżego śniegu - 1 kN/m3,
• osiadłego (kilka godzin lub dni po opadach) - 2 kN/m3,
• starego (kilka tygodni lub miesięcy po opadach) - 2,5-3,5 1 kN/m3,
• mokrego - 4 kN/m3.

W przypadkach, gdy podczas wymiarowania konstrukcji dachu, uwzględniono ponadprzeciętne obciążenia śniegiem nie jest konieczne odśnieżanie dachów, nawet gdyby wystąpiły większe niż typowe dla danego rejonu opady śniegu. Natomiast, gdy podczas wymiarowania konstrukcji dachu uwzględniono minimalne normatywne charakterystyczne obciążenia śniegiem, wówczas tylko podczas niezbyt śnieżnych zim nie ma potrzeby odśnieżania dachu, ale gdy opady śniegu są duże, taka konieczność istnieje.

Konsekwencje prawne nieodśnieżenia dachu

Na mocy art. 117 Kodeksu wykroczeń właściciel nieruchomości może zostać ukarany grzywną nawet do 1 500 zł lub karą nagany, jeżeli nie wywiązuje się z obowiązku utrzymania porządku wokół posesji.

Jeżeli właściciel zaniedba obowiązki wynikające z powyższych przepisów, to oprócz otrzymania klasycznego mandatu – w razie poniesienia przez inną osobę szkody grozi mu roszczenie odszkodowawcze oraz roszczenie o zwrot kosztów leczenia, a także rentę w sytuacji utraty zdrowia lub kalectwa przez inną osobę. Pamiętajmy, że narażanie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Źródło: belchatow.pl

Aga
Tagi: odśnieżanie, dach, konsekwencje, prawo, obowiązek, kara
go to top