Zmienił się wzór deklaracji podatkowej od środków transportowych - INFO BAI
bai
info bai
katalog bai
gielda bai
Bai Andrzej Kurzawa

 
Czwartek, 20 czerwca 2019
Wybierz miasto na mapie
Zmienił się wzór deklaracji podatkowej od środków transportowych
Data dodania: 2019-01-03 14:39:05
Zmienił się wzór deklaracji podatkowej od środków transportowych
Źródło zdjęcia: belchatow.pl
Masz ciężarówkę? Jest nowy wzór deklaracji.

Od stycznia 2019 r. obowiązuje nowy wzór deklaracji na podatek od środków transportowych DT-1 oraz nowy wzór załącznika do deklaracji DT–1/A. Zniesiony został także obowiązek opatrywania pieczęcią deklaracji DT-1.

Zmiany w stosunku do poprzednio obowiązującego wzoru to:

w części C deklaracji DT-1 „Obowiązek składania deklaracji” w poz. 20 dodano obowiązek wprowadzenia daty zmiany w przypadku zmiany miejsca zamieszkania lub siedziby,
z części G deklaracji DT-1 „Podpis podatnika/Osoby reprezentującej podatnika” z pola nr 87 wykreślono obowiązek umieszczania pieczątki podatnika,
w części B.1., B.
.2. i B.3. załącznika do deklaracji DT-1/A w polu nr 20 „Wpływ pojazdu silnikowego na środowisko naturalne” dodano nowe pozycje: pojazd elektryczny, pojazd hybrydowy, pojazd napędzany gazem ziemnym oraz pojazd napędzany wodorem.
W załącznikach poniżej znajdują się pliki Deklaracja DT-1 oraz załącznik do deklaracji DT-1/A.

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:

samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony,
ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 3,5 tony,
przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą powyżej 7 ton,
autobusy.

Kto musi płacić podatek

osoby fizyczne i osoby prawne – właściciele środków transportowych,
jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej – jeśli mają zarejestrowany środek transportowy,
posiadacze środków transportowych zarejestrowanych w Polsce, powierzonych przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.

Kiedy trzeba zapłacić


Podatek od środków transportowych należy płacić co roku. Podstawą opodatkowania jest liczba posiadanych środków transportowych. Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym:

• środek transportowy został zarejestrowany na terytorium Polski,
• środek transportowy został nabyty (w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego),
• środek transportowy został dopuszczony ponownie do ruchu po upływie czasu, na jaki została wydana decyzja o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu.

Kiedy należy załatwić sprawę

Deklarację należy złożyć do 15 lutego każdego roku podatkowego. Może się jednak zdarzyć, że pojazd zostanie kupiony po tym terminie – wówczas podatnik ma 14 dni, żeby złożyć deklarację.

Termin 14-dniowy obowiązuje również wtedy, gdy:

nabyto pojazd zarejestrowany w Polsce – jako osoba prawna lub fizyczna,
zmienił się adres zamieszkania lub siedziba firmy, nabyto pojazd ponownie dopuszczony do ruchu po czasowym jego wycofaniu z ruchu, zapadła decyzja o czasowym wycofaniu twojego pojazdu z ruchu, zmieniło się przeznaczenie pojazdu na pojazd zwolniony z podatku (np. gdy w dowodzie rejestracyjnym twój pojazd został oznaczony jako pojazd specjalny), sprzedano pojazd, wyrejestrowano pojazd.

Źródło: belchatow.pl

Aga
Tagi: Zmienił si, nowy wzór, deklaracja, podatkowa, od środków transportowych
go to top