Bądź czujny! - INFO BAI
bai
info bai
katalog bai
gielda bai
Bai Andrzej Kurzawa

 
Piątek, 21 czerwca 2019
Wybierz miasto na mapie
Bądź czujny!
Data dodania: 2018-12-27 13:39:04
Bądź czujny!
Źródło zdjęcia: pixabay
Zbliżający się okres noworoczny to różnego rodzaju materiały pirotechniczne. Należy zwrócić szczególną uwagę czy są bezpieczne i czy sprzedawcy mają specjalne pozwolenia na sprzedaż fajerwerk pochodzących ze sprawdzonego źródła. Zgodnie z panującymi przepisami młodzieży i dzieciom do lat 18-stu nie można sprzedać materiałów pirotechnicznych.


" Ograniczenia w używaniu fajerwerków wprowadzają zarówno przepisy kodeksu wykroczeń, jak i prawa lokalnego – w postaci uchwał rad gmin czy zarządzenia wojewody. W art. 51 k.w. opisano czyn polegający na zakłócaniu ciszy, spokoju i porządku publicznego. Przepis ten nie zawiera ograniczeń czasowych – obowiązuje nieprzerwanie cały rok. Dla wyczerpania znamion
wykroczenia, a tym samym podjęcia interwencji przez policjanta, wymagane jest zgłoszenie osoby, której przeszkadza hałas. Zgodnie z k.w., sprawcy grozi mandat karny lub/i wniosek o ukaranie do sądu - grzywna do 5 tys.
. zł. Przepisy prawa lokalnego w formie zarządzenia wojewody lub uchwały rady gminy wskazują ramy czasowe, w których dopuszcza się używanie fajerwerków, tj. np. w Sylwestra i Nowy Rok.

Ustawa z 22 czerwca 2001r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym stanowi:

- art.31 § 2 wyroby pirotechniczne mogą być sprzedawane wyłącznie osobom
pełnoletnim, po okazaniu dokumenty tożsamości,
- art. 37 kto sprzedaje wyroby pirotechniczne, wyłączone spod koncesji…
osobom niepełnoletnim podlega karze grzywny, karze ograniczenia wolności
albo pozbawienia wolności do lat 2.
Petardy, rakiety, pochodnie, rzymskie ognie - te nieodłączne elementy
sylwestrowej zabawy powinny być kupowane po głębokim przemyśleniu. Jeśli
materiały pirotechniczne spełniają wymagania bezpieczeństwa oraz są używane
zgodnie z instrukcją - nie stanowią zagrożenia.

Na co należy zwracać uwagę przy zakupie i odpalaniu fajerwerków. Przed
zakupem materiałów pirotechnicznych, należy sprawdzić czy:

- obudowa nie posiada żadnych wad mechanicznych -pęknięcia, przerwania,
wgniecenia czy wybrzuszenia,
- elementy składowe są dobrze ze sobą połączone i nie przesuwają się,
- wyrób, który jest przeznaczony do pionowego ustawienia na podłożu lub
wkopania w ziemię jest wyposażony w oprzyrządowanie, pozwalające na
właściwe ustawienie w sposób wykluczający przewrócenie lub przechylenie się
w trakcie działania,
- petarda przeznaczona do trzymania w dłoni posiada uchwyt zapewniający
bezpieczne utrzymanie podczas palenia,
- dołączona jest instrukcja obsługi, zawierająca co najmniej: informację
dotyczącą sposobu odpalenia oraz ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa
podczas użytkowania.

Używanie niezgodnie z instrukcją mogą być przyczyną wielu kłopotów, a w wielu wypadkach stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa życia i zdrowia.

Pamiętajmy:

- sprzedaż niepełnoletnim fajerwerków lub petard jest przestępstwem i
każdy, kto dopuszcza się takiego czynu, podlega karze grzywny, karze
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2,
- fajerwerki świąteczne mogą odpalać tylko osoby pełnoletnie,
- pod żadnym pozorem fajerwerków nie powinny odpalać dzieci. Dzieci muszą
być pod stałą opieką osób dorosłych,
- kupujmy fajerwerki u sprawdzonych, rzetelnych sprzedawców i stosujmy się
do instrukcji zamieszczonych na opakowaniach fajerwerków.

Podczas używania wyrobów pirotechnicznych należy pamiętać ,że:
- wyroby pirotechniczne i ich odpalanie to niebezpieczna zabawa, dlatego
wolno je odpalać wyłącznie pod nadzorem dorosłych,
- wybuchająca nagle petarda nie tylko może spowodować oparzenia rąk i
twarzy, ale także poważniejsze uszkodzenia ciała np. utratę wzroku, palców
lub całej ręki,
- w pomieszczeniach zamkniętych oraz w pobliżu obiektów mogących być
narażonych na pożar nie wolno używać wyrobów pirotechnicznych,
- w stanie nietrzeźwym oraz w okolicznościach mogących narazić innych na
niebezpieczeństwo nie odpalajmy petard,
- jeśli po odpaleniu fajerwerku lub wypaleniu lontu okaże się, że nie
eksplodował, nie podchodźmy, aby sprawdzić, co się stało,
- petardy należy używać tylko i wyłącznie zgodnie z instrukcją zamieszczoną
na opakowaniu,
- przed kupnem należy sprawdzić, czy jest taka w języku polskim. Jedynie
takie postępowanie gwarantuje bezpieczeństwo podczas ich odpalania.

Petard nigdy nie odpalajmy trzymając je w rękach. Pamiętajmy o zachowaniu bezpieczeństwa przy odpalaniu fajerwerków, a przede wszystkim o rozsądek i rozwagę. Zadbajmy wspólnie o to, aby koniec starego i początek Nowego Roku był dla nas wszystkich miły i bezpieczny".

belchatow.policja.gov.pl j.k
Tagi: fajerwerki, pirotechnika, belchatowbai
go to top