Wzrosną opłaty za śmieci - INFO BAI
bai
info bai
katalog bai
gielda bai
Bai Andrzej Kurzawa

 
Czwartek, 20 czerwca 2019
Wybierz miasto na mapie
Wzrosną opłaty za śmieci
Data dodania: 2018-12-20 09:29:01
Wzrosną opłaty za śmieci
Źródło zdjęcia: belchatow.pl
Nowe stawki za śmieci.

W związku z kosztami, jakie w 2019 roku poniesie miasto na utrzymanie gospodarki odpadami komunalnymi, od 1 stycznia stawki za odbiór odpadów wzrosną o 1,5 zł w przypadku zbiórki selektywnej i 5 zł – nieselektywnej. Zatem od nowego roku, jeśli segregujemy odpady, zapłacimy 8,5 zł od osoby, a jeśli tego nie robimy, obowiązywać na będzie stawka 17 zł od osoby. Przykładowo więc czteroosobowa rodzina zapłaci o 6 zł więcej za odpady segregowane i 20 zł za niesegregowane.

Jedną z przyczyn podwyżki stawek jest m.in.
. wzrost opłaty środowiskowej za składowanie odpadów. Warto zauważyć, że wzrost cen w tym zakresie odnotowuje wiele miast, niektóre – jak np. Łódź – niemal dwukrotny (13 zł za zbiórkę selektywną i 22 zł za nieselektywną). Z kolei piotrkowianie za odbiór odpadów miesięcznie zapłacą odpowiednio 11 i 20 zł na osobę, częstochowianie – 12 i 20 zł.

Nowe stawki opłat za pojemniki (w zależności od ich pojemności) ustalono także dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy. Jeśli odpady komunalne w takich miejscach nie są segregowane, stawki za ich odbiór będą stosunkowo wyższe. Co ważne, zmiana stawki nie spowoduje konieczności składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości. O tym, jak wysoka będzie nowa opłata, zostanie on poinformowany w stosownym zawiadomieniu.

Dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, rada gminy uchwaliła ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jej wysokość to iloczyn średniej ilości odpadów powstających na tych nieruchomościach, na obszarze gminy, wyrażonej w liczbie pojemników oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, tj. ustalonej przez radę gminy stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności. Od 1 stycznia 2019 roku w Bełchatowie obowiązywać będą opłaty w wysokości: 91 zł – zbiórka selektywna, 364 złote – w przypadku niesegregowania odpadów.

Źródło: belchatow.pl

Aga
Tagi: opłaty, śmieci, wzrost, segregacja, Bełchatów
go to top