Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 215.736,80zł - INFO BAI
bai
info bai
katalog bai
gielda bai
Bai Andrzej Kurzawa

 
Czwartek, 20 czerwca 2019
Wybierz miasto na mapie
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 215.736,80zł
Data dodania: 2018-12-19 08:47:35
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 215.736,80zł
Źródło zdjęcia: mckbelchatow.pl
Wyposażenie sal warsztatowych, nowy piec do wypału prac ceramicznych, czy prezentacja VR terenu kopalni i elektrowni, to tylko niektóre z elementów nowego wyposażenia Miejskiego Centrum Kultury w Bełchatowie, które zostało zakupione w ramach projektu "Zwiększenie dostępu do kultury poprzez zakup wyposażenia dla Miejskiego Centrum Kultury w Bełchatowie".

Projekt o wartości 320.414,01zł, zrealizowano w latach 2017/2018 przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (w kwocie 215.736,80zł) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie: VI.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury, Poddziałanie VI.1.2 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury.

Za uzyskane pieniądze MCK zakupiło nowe wyposażenie dla pracowni edukacyjnych i artystycznych. Doposażyło pracownię ceramiczną, która otrzymała nowy piec do wypału ceramiki oraz pracownię plastyczną, która wzbogaciła się o kawalety rzeźbiarskie i nowe sztalugi. Również zajęcia muzyczne zyskały nową jakość, dzięki zakupionemu sprzętowi muzycznemu w postaci gitar i wzmacniaczy.

W ramach projektu urządzono również pracownię edukacyjną, w której realizowane są warsztaty naukowe dla dzieci zwiedzających Ekspozycję PGE Giganty Mocy. Pracownia zyskała: nowy wygląd, funkcjonalne meble, mikroskopy i komputery, dzięki którym zajęcia edukacyjne stały się ciekawsze i bardziej rozwijające.

Dodatkowo MCK zyskało wygodny w obsłudze system sprzedaży i rezerwacji biletów on-line, dzięki któremu wszystkie bilety na wydarzenia MCK i do PGE Gigantów Mocy zakupić można w systemie internetowej sprzedaży.
. Ekspozycja PGE Giganty Mocy wzbogaciła się również o jedną dodatkową audio-wycieczkę geograficzną i nowe egzemplarze audio-przewodników.

Głównym celem realizacji projektu był wzrost dostępu do zasobów kulturowych Miasta Bełchatowa poprzez podjęcie przez MCK działań zwiększających partycypację w kulturze. Projekt składał się z 10 zadań:

Zadanie 1. Wykonanie aranżacji sali warsztatowej Ekspozycji Giganty Mocy w budynku MCK, pl. Narutowicza 3, wraz z dostawą i montażem wyposażenia;
Zadanie 2.Wykonanie instalacji wod-kan w budynku MCK PGE GM, pl. Narutowicza 3;
Zadanie 3. Zakup i montaż pieca do pracowni ceramicznej (MCK Grocholice);
Zadanie 4. Zakup wyposażenia pracowni artystycznych w budynku MCK PGE GM, pl. Narutowicza 3;
Zadanie 5.
Rozbudowa systemu audio przewodników w ekspozycji Giganty Mocy w budynku MCK, pl. Narutowicza 3;
Zadanie 6. Digitalizacja zasobów dziedzictwa kulturowego - wykonanie prezentacji VR oraz udostępnienie ich użytkownikom;
Zadanie 7. Zakup i wdrożenie systemu sprzedaży biletów wraz z zakupem sprzętu;
Zadanie 8. Zarządzanie projektem - promocja projektu;
Zadanie 9. Promocja projektu z wykorzystaniem cross-financingu;
Zadanie 10. Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej, celem umożliwienia pozyskania środków UE dostępnych w ramach Poddziałania VI.1.2, RPO WŁ 2014-2020.

Efekty realizacji projektu:

Na poziomie produktów: Liczba instytucji kultury objętych wsparciem, (tj. 1,00 szt. w 2018r.)
Na poziomie rezultatów: Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne o 11% (tj. 10 074 os. w 2019r.)

Źródło: mckbelchatow.pl

Aga
Tagi: dofinansowanie, projekt, MCK, Zwiększenie, dostępu, do kultury
go to top