Czy będą nowe stawki za odpady? - INFO BAI
bai
info bai
katalog bai
gielda bai
Bai Andrzej Kurzawa

 
Sobota, 20 kwietnia 2019
Wybierz miasto na mapie
Czy będą nowe stawki za odpady?
Data dodania: 2018-11-28 14:05:20
Czy będą nowe stawki za odpady?
Źródło zdjęcia: belchatow.pl
Jednymi z tematów o których będą rozmawiać radni to: nowe stawki za odbiór odpadów, bonifikata od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania gruntu w prawo własności oraz wsparcie dla bełchatowskiej policji.


Obrady odbędą się 30 listopada o godzinie 11:00 podczas III sesji Rady Miejskiej w Sali Herbowej magistratu. Wysokość należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi zależy od ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość i sposobu zbiórki śmieci. Obowiązujące aktualnie w Bełchatowie stawki od osoby wynoszą odpowiednio: 7 zł jeśli odpady są segregowane i 12 zł w przypadku zbiórki nieselektywnej. W 2019, po przeliczeniu kosztów jakie miasto poniesie w związku z gospodarką odpadami komunalnymi,
mają one wynosić 10 zł od osoby (zbiórka selektywna) i 17 zł (w przypadku niesegregowania odpadów). Radni pochyla się również nad projektem uchwały w sprawie ustalenie 60-procentowej bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności.Zniżka będzie przysługiwać właścicielom domków jednorodzinnych lub mieszkań oraz spółdzielniom mieszkaniowym, pod warunkiem uiszczenia opłaty do końca 2019 roku.
.


Podczas obrad jednym z punktów będzie również przekazanie przez miasto 100 tys. złotych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie. W maju takie środki miały zostać przyznane i miały być wykorzystane
na przebudowę szatni. Jednak, że pieniądze na ten cel trafiły do bełchatowskiej
policji z budżetu centralnego, komendant wystąpił z wnioskiem o zmianę przeznaczenia przyznanych wcześniej 100 tys. złotych. Pieniądze maja wesprzeć zakup nowego samochodu dla bełchatowskich policjantów.


Podczas obrad radni zajmą się również zmianami w budżecie miasta,które dotyczyć będą m.in. zwiększenia środków na budowę węzła przesiadkowego. Rozpatrywany będzie również wniosek spółki Wod.-Kan. w sprawie zwiększenia wartości projektu pn. „Budowa i modernizacji sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa – etap II”.

Źródło: belchatow.pl/Marta
Tagi: Bełchatów, odpady, stawki, policja
go to top