Ostatnie posiedzenie Rady Miejskiej w dawnym składzie - o czym będą rozmawiać? - INFO BAI
bai
info bai
katalog bai
gielda bai
Bai Andrzej Kurzawa

 
Wtorek, 26 marca 2019
Wybierz miasto na mapie
Ostatnie posiedzenie Rady Miejskiej w dawnym składzie - o czym będą rozmawiać?
Data dodania: 2018-10-24 17:26:47
Ostatnie posiedzenie Rady Miejskiej w dawnym składzie - o czym będą rozmawiać?
Ostatnie posiedzenie Rady Miejskiej w dawnym składzie - o czym będą rozmawiać? Ostatnie posiedzenie Rady Miejskiej w dawnym składzie - o czym będą rozmawiać?
Źródło zdjęcia: belchatow.pl
Program wspierania bełchatowskich rodzin i projekt „Now@ szkoła”.

25 października podczas ostatniej Sesji Rady Miejskiej w Bełchatowie radni rozmawiać będą o programie wspierania bełchatowskich rodzin oraz realizacji projektu „Now@ szkoła”.

Ponieważ w obecnym składzie rada miejska spotyka się po raz ostatni, część posiedzenia poświęcona będzie na krótkie podsumowanie oraz podziękowania dla wszystkich radnych VII kadencji za zaangażowanie i wkład w pracę na rzecz Bełchatowa i jego mieszkańców.

W czwartek, 25 października, o godz. 12:00 zaplanowano ostatnie w tej kadencji posiedzenie rady miejskiej. Tradycyjnie radni spotkają się w Sali Herbowej.

Jedną z ostatnich spraw, jaką rozpatrzy Rada Miejska w Bełchatowie w VII kadencji, będzie „Program Wspierania Rodziny”. Projekt uchwały przygotowano na lata 2019-2021.
.

Pomoc rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych polega przede wszystkim na przywróceniu jej zdolności do wypełniania tych funkcji.

Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej czy społecznej, w tym rodziny wielodzietne i niepełne, mogą liczyć na pomoc miasta.

Podstawą do określenia celów i form wsparcia dla rodzin w potrzebie była diagnoza społeczna. Dokonano jej na podstawie danych bełchatowskiego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za okres 2015-2017.
Wspierając rodzinę, miasto skupia się m.in. na: zapewnieniu asystenta rodziny, organizowaniu spotkań ze specjalistami (psychologiem, pedagogiem, prawnikiem), kursów rodzicielskich, terapii (indywidualnej, grupowej) oraz mediacji.
W projekcie ważnym punktem są usługi opiekuńcze, rodziny wspierające, a także placówki wsparcia dziennego.
Duży nacisk położono także na pomoc osobom uzależnionym i ich rodzinom oraz ofiarom przemocy domowej.
Program nie pomija szeroko rozumianych działań profilaktycznych.

Podczas październikowej sesji radni rozmawiać będą również o przystąpieniu Szkoły Podstawowej nr 8 im. Jana Brzechwy z oddziałami integracyjnymi do realizacji projektu „Now@ szkoła”.

Projekt dotyczy kół zainteresowań oraz zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z zakresu j. angielskiego, przedsiębiorczości oraz przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.
Poza prowadzeniem zajęć opartych na eksperymentalnej metodzie dydaktycznej projekt obejmuje też doposażenie w pomoce i narzędzia dydaktyczne, a także wyposażenie poszczególnych pracowni.

Źródło: belchatow.pl/Aga
Tagi: sesja rady, program pomocy, rodzina, nowa szkoła, Bełchatów
go to top