Bełchatowianin nagrodzony przez prezydenta RP - INFO BAI
bai
info bai
katalog bai
gielda bai
Bai Andrzej Kurzawa

 
Niedziela, 26 maja 2019
Wybierz miasto na mapie
Bełchatowianin nagrodzony przez prezydenta RP
Data dodania: 2018-05-30 11:08:36
Bełchatowianin nagrodzony przez prezydenta RP
Bełchatowianin nagrodzony przez prezydenta RP Bełchatowianin nagrodzony przez prezydenta RP Bełchatowianin nagrodzony przez prezydenta RP Bełchatowianin nagrodzony przez prezydenta RP
Źródło zdjęcia: Miasto Bełchatów
Arkadiusz Kowalczyk otrzymał Brązowy Krzyż Zasługi. Bełchatowianin znalazł się w gronie 31 osób, którym z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda nadał państwowe odznaczenie. 

Prezydent Andrzej Duda docenił jego działalność społeczną i samorządową na rzecz lokalnej społeczności. Bełchatowianin był najmłodszym wśród wyróżnionych. Brązowy Krzyż Zasługi Arkadiusz Kowalczyk odebrał osobiście z rąk prezydenta RP podczas oficjalnych obchodów w dniu 25 maja w Warszawie. Uczestniczyła w nich również Mariola Czechowska, prezydent Bełchatowa.

Kim jest wyróżniony bełchatowianin?
Arkadiusz Kowalczyk
 jest absolwentem Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (studia ukończył z wynikiem bardzo dobrym, otrzymał wyróżnienie za obronioną w 2007 r. pracę magisterską). Od jedenastu lat pracuje jako archiwista w Urzędzie Miasta, czuwając nad zasobem liczącym ok. 1200 metrów bieżących dokumentacji aktowej.
. Jest jednym z założycieli bełchatowskiego Koła Polskiego Towarzystwa Historycznego. Przez pięć lat, od 2010 do 2015 roku, był jego prezesem. Obecnie jest przewodniczącym Rady Muzeum Regionalnego w Bełchatowie.
 
Na jego dorobek składają się działania w trzech obszarach: na gruncie pracy zawodowej, w sferze działalności społeczno-kulturalnej a także na polu badań historycznych oraz popularyzacji historii.
 
Wśród docenionych przez Prezydenta RP znalazły się m.in.: przygotowanie nowego lokalu archiwum zakładowego do użytku, przeniesienie doń oraz uporządkowanie większej części zasobu, znajdującego się wcześniej w innym miejscu, przygotowanie cennych pomocy archiwalnych, w dużej mierze samodzielne przejęcie i zewidencjonowanie liczącego ok. 120 tys. jednostek archiwalnych (ok. 400 metrów bieżących) zbioru dokumentów po zlikwidowanym SPZPOZ w Bełchatowie, przygotowanie kilku publikacji, w tym biogramu ppłka Emila Kumora, który ukazał się w książce pt. „Żołnierze Legionów i POW w służbie Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej” wydanej przez Muzeum Armii Krajowej w Krakowie, przeprowadzenie pionierskich badań nad dziejami parafii Parzno – jednej z najstarszych w regionie (początki w 1161 r.) – których wyniki opublikowano w 3 tomie Wydawnictwa Muzeum Regionalnego w Bełchatowie, opracowanie „Zasad używania symboli państwowych i samorządowych”, przygotowanie merytorycznej część projektu sztandaru Miasta Bełchatowa, który uzyskał pozytywną opinię Komisji Heraldycznej przy MSWiA a następnie został przyjęty przez Radę Miejską, zebranie kilkuset stron materiałów źródłowych (XVII-XX w.) do dziejów parafii pw. Wszystkich Świętych w Grocholicach.
 
Arkadiusz Kowalczyk był w przeszłości nagradzany przez Prezydenta Miasta Bełchatowa: w 2010 r. otrzymał wyróżnienie za udział w przygotowaniu publikacji o samorządzie miejskim w Bełchatowie, w 2013 r. otrzymał nagrodę za działalność społeczno-kulturalną, w 2016 r.
 
W polu zainteresowań historycznych Arkadiusza Kowalczyka znajdują się dzieje Pierwszej Rzeczypospolitej, zwłaszcza w aspekcie funkcjonowania XVII-wiecznego parlamentaryzmu, dzieje polskiego ruchu narodowo-demokratycznego do 1939 r., stosunki polsko-ukraińskie a także historia Kościoła katolickiego.

Miasto Bełchatów / JR
Tagi: Arkadiusz Kowalczyk, nagroda, prezydent RP
go to top