Konferencja Społecznej Akademii Nauk w Bełchatowie - INFO BAI
bai
info bai
katalog bai
gielda bai
Bai Andrzej Kurzawa

 
Środa, 16 stycznia 2019
Wybierz miasto na mapie
Konferencja Społecznej Akademii Nauk w Bełchatowie
Data dodania: 2018-02-13 13:45:05
Konferencja Społecznej Akademii Nauk w Bełchatowie
Źródło zdjęcia: SAN Bełchatów
Społeczna Akademia Nauk w Bełchatowie, Instytut Pedagogiki Społecznej Akademii Nauk, Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie oraz Akademia Profilaktyki Społecznej Akademii Nauk serdecznie zapraszają do udziału w IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Pedagogika w służbie instytucjonalnej profilaktyki zagrożeń i patologii społecznych oraz resocjalizacji", która odbędzie się 5 kwietnia 2018 r. w Miejskim Centrum Kultury w Bełchatowie, przy Placu Narutowicza 1A.

Celem konferencji jest naukowa refleksja nad tym, w jaki sposób owoce działań pedagogiki jako nauki są, mogą i powinny być wykorzystywane w działalności wszelkich instytucji zajmujących się profilaktyką społeczną, wsparciem społecznym oraz resocjalizacją. Mowa tu o służbach mundurowych, jak policja, ale również innych służbach społecznych jak wszelkiego rodzaju straże profesjonalne, straż miejska, służba celna, służba więzienna.
. Konferencja jest również skierowana do instytucji wychowawczo - resocjalizacyjnych, jak ośrodki wychowawcze, domy poprawcze, etc., oraz wszelkich instytucji, w tym pozarządowych, zajmujących się szeroko pojętym wsparciem i pomocą społeczną.

Konferencja ma jednak również na celu ukazanie szerszemu gronu odbiorców, w tym młodzieży, że profilaktyką można nazwać każde działanie, w tym takie, które może wykonywać każdy, a które ma na celu zapobieganie zagrożeniom społecznym: przestępczości, wykluczeniu, przemocy, innym patologiom. Wszelka postawa sprzyjająca zabijaniu bierności społecznej i sprzeciwiająca się przyzwoleniu społecznemu na negatywne zachowania jest właśnie profilaktyką społeczną.

Celem konferencji jest także wymiana wiedzy i doświadczeń przez nawiązanie dialogu między środowiskiem naukowców i praktyków zajmujących się działalnością profilaktyczną i resocjalizacyjną. Twórcy konferencji maja również ambicję zaktywizować szerszy krąg osób, tak aby profilaktyka patologii społecznych stała się celem każdego członka społeczności ludzkiej, gdyż tylko w ten sposób można osiągnąć wymierne efekty. Dlatego też konferencja ma charakter otwarty, a uczestnictwo
bierne jest całkowicie bezpłatne.

Szczegóły dotyczące konferencji oraz apisów na oficjalnej stronie Społecznej Akademii Nauk w Bełchatowie.

SAN Bełchatów / ES
Tagi: SAN, Bełchatów, konferencja
go to top