Zwolnienie lekarskie ciężarnej. Kiedy ZUS zabierze świadczenie? - INFO BAI
bai
info bai
katalog bai
gielda bai
Bai Andrzej Kurzawa

 
Sobota, 23 lutego 2019
Wybierz miasto na mapie
Zwolnienie lekarskie ciężarnej. Kiedy ZUS zabierze świadczenie?
Data dodania: 2018-01-18 11:36:36
Zwolnienie lekarskie ciężarnej. Kiedy ZUS zabierze świadczenie?
Źródło zdjęcia: pixabay
Czego na pewno nie wolno robić i dlaczego, czyli nieprawidłowo wykorzystane zwolnienie lekarskie…

Kiedy pracownik źle wykorzystuje zwolnienie? Pracodawca, który zgłasza do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych oraz ZUS mogą też przeprowadzić kontrolę prawidłowości wykorzystywania zwolnień. Polega ona na ustaleniu, czy ciężarna w okresie, w którym jest niezdolna do pracy nie wykonuje pracy zarobkowej lub czy nie wykorzystuje zwolnienia lekarskiego od pracy w sposób niezgodny z jego celem.

Za wykorzystanie zwolnienia od pracy niezgodnie z jego celem można uznać między innymi nieprzestrzeganie wskazań lekarskich dotyczących nakazu leżenia w łóżku czy podejmowanie niektórych prac domowych, prac w ogrodzie lub gospodarstwie rolnym. Jak wynika z wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 12 listopada 2002 r. (III AUa 3189/01), "adnotacja na zwolnieniu lekarskim o treści: "pacjent może chodzić" nie usprawiedliwia wykonywania pracy przez pracownika, którego taka adnotacja dotyczy. Taki zapis upoważnia go jedynie do wykonywania zwykłych czynności życia codziennego, np. poruszanie się po mieszkaniu, udanie się na zabieg czy kontrolę lekarską.
."

Nie każde jednak zwolnienie wystawione kobiecie w ciąży zawiera zakaz chodzenia. Co jeśli kontroler ZUS nie zastanie ciężarnej w domu? Zasadniczo kontrola prawidłowości wykorzystywania zwolnienia lekarskiego odbywa się pod adresem, który podany jest w zwolnieniu lekarskim - dodatkowo w zwolnieniu należy podać adres pobytu. Dlatego, jeśli kontroler nie zastanie pracownicy w miejscu pobytu, pisemnie ją o tym poinformuje, jak również zażąda złożenia wyjaśnień - wizyta w sklepie, na rehabilitacji czy u lekarza powinna stanowić wystarczające usprawiedliwienie. Kontrola musi też zostać powtórzona. Natomiast w przypadku dłuższego wyjazdu poza miejsce pobytu, kobieta musi poinformować ZUS drogą pisemną, że w danym okresie obędzie przebywała pod innym adresem niż ten, który wskazany jest w zwolnieniu lekarskim.

Podczas zwolnienia lekarskiego zabronione jest również wykonywanie wszelkiego rodzaju pracy zarobkowej. Jak orzekł Sąd Najwyższy (wyrok z dnia 16 listopada 2000 r., sygn. I PKN 44/00), w czasie przebywania za zwolnieniu pracownik powinien stosować się do wskazań lekarskich i nie podejmować czynności, które mogłyby przedłużyć niezdolność do pracy. A do takich czynności należy między innymi podejmowanie pracy zarobkowej. O rozpoczęciu pracy nie decyduje przy tym charakter stosunku prawnego, ale rodzaj wykonywanych czynności - praca zarobkowa to więc nie tylko podjęcie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, ale wszelkie działania prowadzące do osiągnięcia korzyści majątkowej, w tym aktywność na podstawie umów cywilnoprawnych czy samozatrudnienia.

Źródło informacji: gazetaprawna.pl/A.W.
Tagi: ZUS, zwolnienie lekarskie, świadczenie
go to top