Rozbudowa drogi wojewódzkiej. Odszkodowania dla mieszkańców - INFO BAI
bai
info bai
katalog bai
gielda bai
Bai Andrzej Kurzawa
 
Sobota, 21 lipca 2018
Wybierz miasto na mapie
Rozbudowa drogi wojewódzkiej. Odszkodowania dla mieszkańców
Data dodania: 2017-08-31 14:44:43
Rozbudowa drogi wojewódzkiej. Odszkodowania dla mieszkańców
Źródło zdjęcia: ugbelchatow
Burmistrz Miasta i Gminy Kamieńsk oraz Wójt Gminy Bełchatów otrzymali z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi pismo w sprawie odszkodowań dla mieszkańców.

PONIŻEJ TREŚĆ PISMA

" Mając na uwadze wydaną w dniu 24 lipca 2017 r. przez Wojewodę Łódzkiego decyzję nr 150/17 zwalniającą na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 484 Łękawa-Kamieńsk na odcinku od km 34 + 502,66 do km 42+837,98, w ramach zadania: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484 na odcinku Bełchatów-Kamieńsk wraz z budową wschodniej obwodnicy Bełchatowa", której został nadany rygor natychmiastowej wykonalności, uprzejmie proszę o przekazanie mieszkańcom, których nieruchomości zostały przeznaczone na realizację ww. inwestycji informacji dotyczących procedury ustalania odszkodowania za przejmowane grunty.

Odszkodowanie ustalane jest za przejście z mocy prawa na rzecz jednostki samorządu terytorialnego-Województwa łódzkiego prawa własności do nieruchomości oraz wygaśnięcia użytkowania wieczystego i ograniczonych praw rzeczowych. W sytuacji, kiedy nieruchomość jest obciążona hipoteką, odszkodowanie przysługuje również wierzycielowihipotecznemu (banki, KRUS, Urząd Skarbowy itp.).

W chwili obecnej trwa weryfikacja dokumentów potwierdzających prawo własności do działek objętych ww. decyzją ZRID, która ma na celu prawidłowe ustalenie osób uprawnionych do otrzymania odszkodowania i przygotowywane są zawiadomienia o wszczęciu postępowań odszkodowawczych.
.

W związku z powyższym, w interesie właścicieli przejmowanych nieruchomości jest uregulowanie spraw własnościowych, w szczególności dopełnienie formalności związanych Z nabyciem spadku (w sądzie lub u notariusza). Istotne jest także, aby właściciele informowali Łódzki Urząd Wojewódzki 0 wszelkich zmianach w zakresie praw własnościowych i danych osobowych. Zaniedbania w tym zakresie mogą utrudnić lub uniemożliwić wypłatę odszkodowania.

Podstawą ustalenia wysokości odszkodowania będzie wartość nieruchomości określona przez rzeczoznawcę majątkowego, powołanego przez Łódzki Urząd Wojewódzki na podstawie przepisów specustawy drogowej, ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz Rozporządzenia Rady Ministrów W sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego.

O fakcie powołania rzeczoznawcy majątkowego W celu sporządzenia przez niego operatu szacunkowego, określającego wartość działki objętej decyzją ZRiD, właściciele będą powiadomieni w formie postanowienia Wojewody Łódzkiego.

Rzeczoznawca majątkowy przed sporządzeniem operatu szacunkowego dokona oględzin nieruchomości z udziałem właściciela. W trakcie oględzin należy przekazać informacje o wszelkich naniesieniach budowlanych i nasadzeniach roślinnych, które znajdują się na przejmowanym gruncie oraz o wszystkich okolicznościach, które W przekonaniu właścicieli mogą mieć Wpływ na wartość nieruchomości. Przed podpisaniem protokołu oględzin należy uważnie się z nim zapoznać.

Opinia sporządzona przez rzeczoznawcę majątkowego, będzie stanowiła podstawę do ustalenia wysokości odszkodowania. Po wykonaniu opinii i przyjęciu jej jako dowodu W postępowaniu odszkodowawczym, do właścicieli przejmowanych działek zostaną wysłane postanowienia wraz z wyciągami z operatów, zawierającymi informacje na temat wartości nieruchomości określonych przez biegłych rzeczoznawców majątkowych.

Jednocześnie wskazuję, ze zgodnie z treścią art. 18 ust. le pkt 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji W zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U. 20152031 ze zm.), W przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności, wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5% wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego, niezależnie od wartości określonej przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego".

ugbelchatow / JK
Tagi: odszkodowania, budowa drogi
Dodaj nowy komentarz:
Redakcja portalu info.bai.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zawartych w komentarzach użytkowników. Osoba zamieszczająca opinie zawierające treści zabronione przez prawo, wulgarne, obraźliwie, naruszające prawa portalu info.bai.pl i jego wydawcy lub innych osób albo naruszające zasady współżycia społecznego może ponieść za ich treść odpowiedzialność karną lub cywilną.
  • Wójt zatrudnił armie urzędników, zadłużył i zrobił z nas niewolników
    Autor:cdn Data: 2017-08-31 15:52:46
go to top