Skorzystaj z bezpłatnej pomocy prawnej - INFO BAI
bai
info bai
katalog bai
gielda bai
Bai Andrzej Kurzawa
 
Poniedziałek, 21 maja 2018
Wybierz miasto na mapie
Skorzystaj z bezpłatnej pomocy prawnej
Data dodania: 2017-07-17 12:49:20
Skorzystaj z bezpłatnej pomocy prawnej
Źródło zdjęcia: belchatow.pl
Od początku 2016 roku na terenie całej Polski funkcjonuje system darmowej pomocy prawnej. W Bełchatowie punkt porady są udzielane w Urzędzie Miasta.

W Bełchatowie punkt bezpłatnej pomocy prawnej działa w Urzędzie Miasta przy ul. Kościuszki 1 w budynku "B" pok. nr 4.

Kto może skorzystać z bezpłatnych porad prawnych?

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:
· osoby, które nie ukończyły 26. roku życia,
· osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
· osoby, które ukończyły 65. lat,
· osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
· kombatanci,
· weterani,
· zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.
.

Co obejmują bezpłatne porady?

Pomoc prawna będzie polegała na:
· poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
· wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
· pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym;
· sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Jakiego zakresu prawa dotyczy nieodpłatna pomoc prawna?

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:
· prawa pracy,
· przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
· prawa cywilnego,
· prawa karnego,
· prawa administracyjnego,
· prawa ubezpieczeń społecznych,
· prawa rodzinnego,
· prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Bezpłatne porady prawne są udzielane w bełchatowskim Urzędzie Miasta przy ul. Kościuszki 1 w budynku "B" w pokoju 4 (parter).

Dni i godziny otwarcia:

Poniedziałek 11.00 - 15.00
Wtorek 14.00 – 18.00
Środa 11.00 – 15.00
Czwartek 09 .00 – 13.00
Piątek 11.00 – 15.00


belchatow.pl / ES
Tagi: bezpłatne porady prawne, Bełchatów
go to top