Szybko szerząca się choroba wirusowa - INFO BAI
bai
info bai
katalog bai
gielda bai
Bai Andrzej Kurzawa
 
Poniedziałek, 21 maja 2018
Wybierz miasto na mapie
Szybko szerząca się choroba wirusowa
Data dodania: 2017-06-30 11:05:53
Szybko szerząca się choroba wirusowa
Źródło zdjęcia: Facebook
Afrykański pomór świń (ASF) to szybko szerząca się choroba wirusowa. Chorują na nią świnie domowe oraz dziki. Wirus ASF nie jest groźny dla życia i zdrowia ludzi.
W komunikatach rozsyłanych przez Państwowy Instytut Weterynarii są przypominane podstawowe zalecenia dla hodowców trzody chlewnej.


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bełchatowie przypomniał, że „sprzedaż zwierząt na targowiskach może odbywać się wyłącznie w miejscach nadzorowanych przez powiatowego lekarza weterynarii, po uprzednim zgłoszeniu w/w działalności do właściwego powiatowego lekarza weterynarii oraz po wpisie targowiska do rejestru podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną”.


Co to jest afrykański pomór świń?
Afrykański pomór świń (ASF) to szybko szerząca się choroba wirusowa, na którą podatne są świnie domowe oraz dziki.
.

Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF w związku, z czym choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia.

Najczęściej wprowadzenie wirusa ASF do kraju wolnego od choroby następuje poprzez transport, mięso, produkty mięsne, odpadki kuchenne i poubojowe, pochodzące od chorych świń i dzików.

Najczęstszą przyczyną zakażenia świń jest bezpośredni kontakt ze zwierzętami zakażonymi lub zakażonymi odpadkami żywnościowymi.

W przypadku terenów o wysokim zagęszczeniu gospodarstw utrzymujących świnie, rozprzestrzenianie się wirusa między gospodarstwami jest łatwe, za pośrednictwem osób odwiedzających gospodarstwo lub zakażonej paszy, wody, czy narzędzi.

Od 2007 roku występowanie ASF zanotowano na terytorium Kaukazu i Federacji Rosyjskiej, na Ukrainie oraz na Białorusi.

W 2014 roku ASF wykryto na Litwie, w Polsce i na Łotwie


Jak rozpoznać afrykański pomór świń?
U świń mogą pojawić się następujące objawy:
-wysoka gorączka, z tym że gorączkujące świnie mają początkowo zachowany apetyt i zachowują się normalnie;
-liczne padnięcia świń w każdym wieku;
-sinica skóry uszu, brzucha i boków ciała, drobne, lecz liczne wybroczyny w skórze;
-duszność, pienisty lub krwisty wypływ z nosa; biegunka, często z domieszką krwi.


Jak zapobiegać afrykańskiemu pomorowi świń?

-Ograniczyć dostęp osobom postronnym do pomieszczeń lub miejsc, w których znajdują się zwierzęta, w szczególności osobom, które w ostatnim czasie przebywały na terytorium krajów gdzie wystąpiła ASF lub brały udział w polowaniach na zwierzęta łowne;
-Zabezpieczyć swoje gospodarstwo przed przedostaniem się dzików, zabezpieczyć paszę przed dostę- pem zwierząt wolno żyjących;
-Stosować w gospodarstwie procedury sanitarne - utrzymywać gospodarstwo w czystości, dbać o czystość sprzętu używanego w gospodarstwie, stosować odkażanie bieżące, używać osobnego obuwia, odzieży ochronnej oraz narzędzi do obsługi zwierząt:
-Nie wprowadzać do gospodarstwa zwierząt niewiadomego pochodzenia - bez świadectwa zdrowia lub wykazujących jakiekolwiek objawy osłabienia;
-Nie skarmiać zwierząt odpadkami żywności.


Podejrzewasz wystąpienie afrykańskiego pomoru świń?

Posiadacz zwierząt, który zauważył objawy nasuwające podejrzenie choroby zakaźnej, jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia podejrzenia choroby (obowiązek ustawowy obwarowany sankcją karną*). Zgłoszenie należy przekazać do powiatowego lekarza weterynarii bezpośrednio, albo za pośrednictwem lekarza weterynarii opiekującego się gospodarstwem lub właściwego miejscowo organu samorządu terytorialnego (wójta, burmistrza).


Zgłosiłeś podejrzenie afrykańskiego pomoru - co dalej?

Po dokonaniu zgłoszenia - do czasu przybycia urzędowego lekarza weterynarii – hodowca zwierząt zobowiązany jest do:
-izolacji i strzeżenia w gospodarstwie wszystkich przebywających tam zwierząt;
-wstrzymania się od wywożenia, wynoszenia i zbywania produktów z gospodarstwa, w szczególności mięsa, zwłok zwierzęcych, środków żywienia zwierząt, wody, ściółki, nawozów naturalnych;
-uniemożliwienia dostępu osobom postronnym do pomieszczeń lub miejsc, w których znajdują się zwierzęta podejrzane o zakażenie lub chorobę.


kleszczow.pl / ES
Tagi: ASF, choroba wirusowa, trzoda chlewna
go to top