Komitet Społeczny zawiązany! - INFO BAI
bai
info bai
katalog bai
gielda bai
Bai Andrzej Kurzawa

 
Czwartek, 22 sierpnia 2019
Wybierz miasto na mapie
Komitet Społeczny zawiązany!
Data dodania: 2017-02-22 16:43:36
Komitet Społeczny zawiązany!
Źródło zdjęcia: Ziemia Bełchatowska
Grupa bełchatowskich seniorów spotkała się z Mariolą Czechowską, prezydent miasta Bełchatowa, w sprawie utworzenia Bełchatowskiej Rady Seniorów.

W spotkaniu uczestniczyli również pomysłodawcy BRS wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Pawlikowska, wicestarosta bełchatowski Grzegorz Gryczka oraz radny powiatowy Krzysztof Jewgiejuk. W dniu wczorajszym - 21 lutego z inicjatywy seniorów powstał również Komitet Społeczny, którego zadaniem będzie praca na rzecz powołania takiego organu. Najważniejszym celem komitetu będą rozmowy z przedstawicielami różnych środowisk, skupiających seniorów w Bełchatowie o działalności Rady. Komitet przygotuje także jej statut i przeprowadzi akcję informacyjną, dotyczącą możliwości działań na rzecz starszych mieszkańców miasta.
.

W preambule do aktu założycielskiego komitetu społecznego, który powoła Radę do życia, napisali, że chcą również podejmować dialog z władzami samorządowymi i wspólnie szukać rozwiązań, które zapewnią starszemu pokoleniu możliwość aktywnego i godnego życia.

W skład komitetu weszli przedstawiciele bełchatowskich klubów seniora: ,,Bajka”, ,,Sami swoi”, ,,Nie ma mocnych”, ,,Pogodna jesień”, Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Stowarzyszenia Amazonki oraz zespołu muzycznego Promienie Bełchatowa. Spośród 11 – osobowego Komitety wyłoniono pięcioosobowy zarząd, na czele którego stanęła Pani Jadwiga Kowalska. Lista oczywiście nie jest zamknięta.

Komitet zaprasza do współpracy przedstawicieli innych bełchatowskich stowarzyszeń i organizacji.

 „Niezmiernie się cieszę, że seniorzy wzięli sprawę w swoje ręce i praca, którą włożyli podczas konsultacji społecznych 3 lata temu nie pójdą na marne. Należy przypomnieć, że Ziemia Bełchatowska jako pomysłodawca utworzenia Bełchatowskiej Rady Seniorów w imieniu seniorów złożyła projekt uchwały w tej sprawie w 2014 r. Niestety opór w sprawie ze strony ówczesnej Przewodniczącej Rady Miejskiej sprawił, że BRS do dnia dzisiejszego nie zafunkcjonowała. Dzisiaj jestem pełen nadziei, że to milowy krok, który zbliży seniorów do osiągnięcia celu. Kieruję również podziękowania w stronę Prezydent Marioli Czechowskiej, która wspiera działania seniorów w tej sprawie i służy pomocą.” - komentuje Grzegorz Gryczka pomysłodawca BRS.

Ziemia BełchatowskaArtykuł sponsorowany
Tagi: komitet społeczny, seniorzy, Bełchatów
go to top